JABATAN/AGENSI NEGERI


Nama Bahagian : SUK (PERTANIAN, INDUSTRI MAKANAN, PERLADANGAN, KOMODITI DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR)
Alamat : PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAN TERENGGANU (UNIT PERTANIAN, INDUSTRI MAKANAN, PERLADANGAN, KOMODITI DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR)
Emel Bahagian :
No. Telefon :
No. Fax :
URL Bahagian :

Nama Jabatan : PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN TERENGGANU
Alamat Jabatan :
WISMA DARUL IMAN
20503, KUALA TERENGGANU
Terengganu.
Emel Jabatan : hr [at] terengganu [dot] gov [dot] my
No. Telefon : 096006000
No. Fax : 096267484
URL Jabatan : terengganu.gov.my

Nama Jawatan No. Telefon Sambungan