YANG BERHORMAT

Nama Jawatan No. Telefon Sambungan
DULI YANG TERAMAT MULIA YANG DI-PERTUAN MUDA TERENGGANU TENGKU MUHAMMAD ISMAIL IBNI AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
D.K.R., D.K., S.S.M.Z.

YANG DIPERTUA

YB DATO' HAJI ISA@GHAZALI BIN HAJI ENDUT
D.P.M.T., A.S.M., A.M.N., J.P., P.J.C., P.J.K.
SETIAUSAHA


096274148
YBM ENGKU KELANA DIRAJA (DATO' HAJI SYED OMAR BIN ABDUL KADIR AL-IDRUS)
D.S.M.Z.
AHLI


096220681
YB DATO' HAJI SHAIKH HARUN BIN SHAIKH ISMAIL
D.P.M.T., A.S.M., P.J.K.
AHLI


096673377