JABATAN/AGENSI PERSEKUTUAN


Nama Jabatan : BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PELAKSANAAN PROJEK
Alamat :
CAWANGAN PELAKSANAAN PROJEK, WILAYAH 5 (TIMUR), KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
, 20200, KUALA TERENGGANU
Emel Jabatan :
No. Telefon : 096228593
No. Fax : 096246193
URL Jabatan : -

Nama Jawatan No. Telefon Sambungan
Copyright © 2019 BPTM.