JABATAN/AGENSI PERSEKUTUAN


Nama Jabatan : PLANMALAYSIA (JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA)
Alamat :
(PEJABAT PROJEK ZON TIMUR), KUALA TERENGGANU
, 20538, KUALA TERENGGANU
Emel Jabatan :
No. Telefon : 096267390
No. Fax : 096267391
URL Jabatan : -

Nama Jawatan No. Telefon Sambungan
Copyright © 2019 BPTM.